Informacija lankytojams

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-66

 

 

KUPIŠKIO ETNOGRAFIJOS MUZIEJAUS ATLYGINTINAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ

SĄRAŠAS IR JŲ KAINOS

 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Matavimo vienetas Kaina

(Eur)

1. Muziejinės paslaugos
 

1.1.

Edukacinė programa ikimokyklinio  amžiaus ir pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomiems vaikams  

asmuo

1,00
1.2. Edukacinė programa / veikla mokiniams  (be dalijamosios medžiagos ir (ar) priemonių) asmuo 1,00
1.3. Edukacinė programa / veikla mokiniams  (su dalijamąja medžiaga ir (ar) priemonėmis) asmuo 1,50
1.4. Edukacinė programa / veikla suaugusiems  (be dalijamosios medžiagas ir (ar) priemonių) asmuo 2,00
1.5. Edukacinė programa suaugusiesiems  (su dalijamąja medžiaga ir (ar) priemonėmis) asmuo 2,50
1.6. Gido paslauga (lietuvių kalba) asmuo 1,00
1.7. Gido paslauga užsienio kalba (anglų, rusų) asmuo 2,00
1.8. Teatralizuota gido paslauga paslauga 80,00
2. Renginių aptarnavimo paslauga 
2.1. Muziejaus parodų salė (45 vietos) valanda 15,00

(nuomojama tik muziejaus darbo dienomis, darbo valandomis,   nenuomojama fizinių asmenų asmeninėms reikmėms)

2.2. Muziejaus edukacijų klasės patalpa (20 vietų) valanda 10,00

(nuomojama tik muziejaus darbo dienomis, darbo valandomis,   nenuomojama fizinių asmenų asmeninėms reikmėms)

2.3. Uoginių amatų centro salė (75 vietos) su buitine ir (ar) konferencine įranga, stalo serviravimo priemonėmis valanda 30,00

(nuo 00 val. nakties iki 6 val. ryto 1 val. nuomos  kaina dvigubinama)

2.4. Uoginių amatų centro salė (75 vietos) be buitinės ir (ar) konferencinės įrangos, stalo serviravimo priemonių valanda 25,00

(nuo 00 val. nakties iki 6 val. ryto nuomos 1 val. kaina dvigubinama)

2.5. Aukštaitiška gryčia (20 vietų) valanda 20,00
2.6. Tautinio kostiumo komplektas para 30,00
3. Biuro paslaugos
3.1. Dokumentų, fotografijų, spaudinių kopijavimas, skenavimas, spausdinimas (iki A 4 formato) lapas 0,20
3.2. Informacijos įrašymas į skaitmeninę laikmeną (CD, USB) dokumentas 1,00
4. Eksponatų skaitmeninių kopijų rengimo paslaugos
4.1. Fotografija, negatyvas, spaudinys, dailės kūrinys, muziejaus eksponatas vienetas 4,00
4.2. Archyvinė medžiaga lapas 4,00
5. Transporto paslauga ( su vairuotoju)
 

 

4.3.

Savivaldybės administracijai, Savivaldybės  biudžetinėms įstaigoms, Savivaldybės teritorijoje   veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms kilometras 0,45
4.4 Kitų fizinių ir juridinių asmenų reikmėms kilometras 0,60

 

PASTABOS:

  1. Muziejaus lankymas yra nemokamas.
  2. Gido paslauga (1.6.) Savivaldybės ugdymo ir globos įstaigų vaikų / mokinių grupėms, juos lydintiems asmenims, neįgaliesiems ir juos lydintiems asmenims (pateikus įrodančius dokumentus) teikiama nemokamai.
  3. Eksponatus, esančius muziejaus saugyklose, darbo tikslais nemokamai gali fotografuoti, skenuoti, filmuoti Lietuvos muziejininkai, Savivaldybės ugdymo ir kultūros įstaigų darbuotojai.
  4. Muziejinių paslaugų, nurodytų 1.1–1.3 papunkčiuose, įkainis Savivaldybės ugdymo ir globos įstaigų vaikams / mokiniams mažinamas 50 proc.
  5. Nuomos paslaugų įkainiai, nurodyti 2.1–2.5 papunkčiuose, netaikomi (išskyrus projektus, kurių pagrindinis finansavimo šaltinis  yra ne Savivaldybės  biudžeto lėšos)  muziejaus darbo dienomis, darbo valandomis Savivaldybės administracijai, įstaigoms, kurių steigėjas yra Savivaldybės taryba, 50 proc. mažinami neįgaliųjų organizacijoms, veikiančioms Savivaldybės teritorijoje, kai patalpomis naudojamasi  įstaigų, organizacijų  nuostatuose / įstatuose numatytai veiklai vykdyti.
  6. Muziejinės paslaugos, nurodytos 1.1-1.7 papunkčiuose, gegužės – rugsėjo mėn. paskutinį sekmadienį teikiamos nemokamai.

___________________________

 

Kontaktai: 

Adresas. Gedimino g. 2., LT-40109, Kupiškis

Tel. (8 459) 35439

El. paštas: etnografijos.muziejus@gmail.com

 

Informacija lankytojui:

Darbo laikas. II-V nuo 9.00-18.00 val.

VI nuo 9.00-18.00 val.

Muziejaus administracijos darbo laikas. I-V nuo 8.00-17.00 val. Penktadienį nuo 8.00-15.45 val.

Pietų pertrauka.  12.00-12.45 val.

Norint aplankyti muziejų sekmadienį ar kitu metu, reikia registruotis nurodytais telefonais ir tartis individualiai.