„Jaunimo socialinės atskirties mažinimas Kupiškio mieste“

2019 m. gegužės 14 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Kupiškio etnografijos muziejus pasirašė projekto „Jaunimo socialinės atskirties mažinimas Kupiškio mieste“ (projekto kodas 08.6.1-ESFA-V-911-14-0003) finansavimo ir administravimo sutartį, kurioje projektui įgyvendinti iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos Socialinio fondo veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-V-911

Šiuo projektu siekiama Kupiškio mieste gyvenantiems, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje besimokantiems ir socialinę atskirtį patiriantiems jaunuoliams suteikti neformalioje aplinkoje šiuolaikines mokymosi galimybes-grupinių, kūrybinių užsiėmimų forma.