„Kompleksinių priemonių taikymas socialinę atskirtį patiriančių šeimų integravimui (-si) į bendruomeninį gyvenimą“ (projekto kodas 08.6.1-ESFA-T-927-02-0001).

Kupiškio etnografijos muziejus nuo 2021 m. liepos 5 d.  pradėjo vykdyti projektą „Kompleksinių priemonių taikymas socialinę atskirtį patiriančių šeimų integravimui (-si) į bendruomeninį gyvenimą” Nr. 08.06.1. – ESFA -T – 927 – 01 – 0510.

Projekto tikslas – didinti Kupiškio miesto socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir vaikų mokymo (-si), įsidarbinimo galimybes, pasitelkiant kompleksines priemones, suteikiant naujų profesinių įgūdžių įvairių amatų srityse, taikant įvairias edukacijas.

Šiuo projektu siekiama įgyvendinti kompleksines priemones, užtikrinančias šeimų, patiriančių socialinę atskirtį, integraciją į bendruomeninį gyvenimą, padidinti teikiamų sociakultūrinių paslaugų įvairovę.

Kupiškio etnogtrafijos muziejus bendradarbiaudamas su Kupiškio liaudies meno studijos „Židinys” tautodailininkais ir Neringa Kriaučionyte-Vaitiekaitiene nuo liepos 1 d. iki vasario 1 d. parengė ir įvykdė 5 edukacijas: vytelių pynimo, akmentašybos, tapybos, karpinių ir vilnos vėlimo edukacijas.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Kupiškio r. savivaldybės lėšomis.