Spalio 11 d. Savanorių darbas su tikslinės grupės jaunimu.