1863 – 1864 m sukilimo keliu po Šiaurės Rytų Aukštaitiją

Katalogas
Sudarytoja Donata Jutkienė
Kupiškio etnografijos muziejus, 2013 – 26 p.
Šis katalogas skirtas 150 –osioms 1863 – 1864 metų sukilimo metinėms paminėti. Leidinys yra vykdyto projekto parodos „1863 – 1864 m. sukilimo keliu po Rytų Aukštaitiją“ dalis, kurį sudaro Donatos Jutkienės tekstas ir Alvydo Ivoškaus meninės fotografijos su sukilimo paliestomis Šiaurės Rytų Aukštaitijos vietovėmis.

Užfiksuotas 1863 – 1864 m. sukilimo vietas kataloge papildo ir kita sukilimą įvaizdinanti medžiaga. Fotografijos forma pasirinkta norint simboliškai pagerbti vieną iš sukilimo vadų fotografijos Aukštaitijoje pradininką Eliziejų Liutkevičių, kuris narsiai kovėsi ir žuvo Kupiškio r. netoli Daršiškių k. Šis katalogas tai vizualus pasakojimas apie 1863 – 1864m. sukilimą.
„1863 – 1864 m sukilimo keliu po Šiaurės Rytų Aukštaitiją“ leidinio fotografijų autorius Alvydas Ivoškus, maketą paruošė Tadas Zaura ir Kęstutis Damkus.
Leidinio spaustuvė. Panevėžys: Amalkera.