Foto Vėros Šleivytės

Fotografijų albumas

Sudarytojos Milda Dainovskytė, Agnė Narušytė

Kupiškio etnografijos muziejus, 2020 – 304 p.

Veronikos Šleivytės archyvo tyrimą atliko Milda Dainovskytė, Agnė Narušytė, Giedrė Zuozienė. Publikuojami Mildos Dainovskytės, Agnės Narušytės, Ievos Burbaitės tekstai. Negatyvus skaitmenino Laurynas Skeisgiela.  Leidinio maketą parengė Eglė Ruibytė.

Leidinio spaustuvė, Vilnius: UAB BALTO print.