Kupiškėnų klėtys ir klėtelės

Albumas
Sudarytoja Aušra Jonušytė
Kupiškio etnografijos muziejus, 2013 – 64 p.
Tekstai parašyti lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinyje pateiktos 141 klėties ir jų dalių nuotraukos ir kupiškėnų klėčių ir klėtelių sąrašas.
Leidinyje spausdinamas istorikės, Kupiškio etnografijos muziejaus specialistės Aušrelės Jonušytės straipsnis „Klėčių ir klėtelių įvairovė“, supažindina su Kupiškio r. dar išlikusiomis klėtelėmis, kurios statytos XIX a. pab. – XX a. pr. Architekto profesoriaus Jono Minkevičiaus straipsnyje „Klėčių architektūra“ aprašomi klėčių tipai, architektūrinės savybes. Autorius daro išvadą, kad kupiškėnų klėtys architektūriniu požiūriu yra ypač išvystytos ir priklauso prie pačių geriausių, labiausiai išpuoselėtų ūkinių pastatų ne tik Aukštaitijoje, bet ir Lietuvoje. Albume pateikta surinkta ir apibendrinta medžiaga apie šiuo metu esančias klėtis ir klėteles iš visų Kupiškio rajono seniūnijų: Alizavos, Kupiškio, Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių. Įdomiausios iš jų nufotografuotos ir išmatuotos, bei sugrupuotos, pagal svarbą vietos bendruomenėms, Kupiškio kraštui ir Lietuvos istorijai, (Knygnešių spaudos slėpimas, gegužinės pamaldos, dailininko Kazio Šimonio piešta klėtelė ir panašiai).

Leidinio kalbos redaktorė Eugenija Urbonienė, dailininkė Asta Radvenskienė. Albumas.
Leidinio spaustuvė. Vilnius: UAB Standartų spaustuvė.