Kupiškio krašto vaizdai

Nuotraukų albumas
Sudarytoja Aušra Jonušytė
Kupiškio etnografijos muziejus, 2018 – 256 p.

Knygą „Kupiškio krašto vaizdai“ sudaro 1904–2018 m. nuotraukos. Pateiktas A. Jonušytė tekstas „Pratarmė“, apibendrinantis. A. Narušytės straipsnis „Nuo dviejų bokštų“.
Leidinio dailininkė G. Ringelevičienė, kalbos redaktorius A. Petrulis, vertėjas J. Clark.
Leidinio tekstai lietuvių ir anglų kalbomis.

Leidinio spaustuvė. Vilnius: UAB „Petro ofsetas“