Kupiškio krašto žydų bendruomenės pastatai ir paminklai

Konferencijos medžiaga
Sudarytoja Aušra Jonušytė
Kupiškio etnografijos muziejus, 2017 – 168 p.

Tarptautinės konferencijos medžiaga pateikta lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinį sudaro mokslinės konferencijos pranešimai
Leidinį „Kupiškio krašto žydų bendruomenės pastatai ir paminklai“ sudaro, A. Maimon „Pratarmė“, M. Rupeikienės, A. Rupeikos „Kupiškio rajono žydų kultūros paveldas“, A. Jankevičienės „Kupiškėnų krašto isorijos pėdsakai – amžininkų lūpose“, R. Kaušakienės Projektas „Mano senelių ir prosenelių kaimynai žydai“, L. Lempertienės „Akmenyse saugoma atmintis: Kupiškio ir jo apylinkių žydų kapinės“.
Dailininkė G. Ringelevičienė, kalbos redaktorius A. Petrulis, vertėja B. Stanienė.

Leidinio spaustuvė. Vilnius: UAB „Petro ofsetas“.