Kupiškio miesto širdis – Lauryno Stuokos Gucevičiaus aikštė

Katalogas

Sudarytoja Giedrė Zuozienė

Kupiškio etnografijos muziejus, 2019 – 128 p.

Kataloge publikuojami architekto, prof. hum.m. dr. Jono Minkevičiaus ir archeologės dr. Andros Strimaitienės straipsniai, chronologine tvarka pristatomos aikštės fotografijos,  2018 m. aikštės rekonstrukcijos metu rasti restauruoti ir konservuoti archeologiniai radiniai.

Leidinio redaktorė  Roma Jagminaitė, anglų kalbos redaktorė Virginija Žalienė.

Fotografas Gintas Kavoliūnas.

Leidinio spaustuvė. Vilnius: UAB „Petro ofsetas“