Kupiškio žydų bendruomenė. Praeities ir dabarties sąsajos

Konferencijos medžiaga
Sudarytoja Aušra Jonušytė
Kupiškio etnografijos muziejus, 2016 – 120 p.

„Kupiškio žydų bendruomenė. Praeities ir dabarties sąsajos“ tarptautinės konferencijos medžiaga išleista lietuvių ir anglų kalbomis. Medžiagą sudaro pranešimų straipsniai.

Leidinį sudaro A. Maimon „Pratarmė“, S. Jurkštaičio „Bendruomenės įsikūrimas ir raida iki Antrojo pasaulinio karo“, A. Bubnio „Žydų sunaikinimas 1941 metų vasarą“, A. Vasiliausikienės „Altaristas Feliksas Ereminas – Pasaulio tautų teisuolis“, N. Puzelienės ir J. Latvienės „Mokinių ir mokytojų veikla nagrinėjant žydų palikimą“. Dailininkė G. Ringelevičienė, kalbos redaktorius A. Petrulis, vertėja B. Stanienė.
Leidinio spaustuvė. Vilnius: UAB „Petro ofsetas“.