Kupiškis: gamtos ir istorijos puslapiai

Monografija
Sudarytoja Aušra Jonušytė
Kupiškio etnografijos muziejus, 2009 – 647 p.
Monografijoje skelbiami naujausiais duomenimis pagrįsti Kupiškio krašto lokaliniai tyrimai, teikiantys informacijos apie gamtą, archeologinį ir kultūrinį paveldą, istoriją. Kupiškėnų etninės kultūros savitumas atskleidžiamas per gyvenamųjų namų statybos ir interjero tradiciją, per audinius ir drabužius, kalendorinius papročius ir tarmę.

Knygoje spausdinami 24 autorių straipsniai. Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga monografiją parašė didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.
Publikacijas monografijai pateikė žymūs Lietuvos mokslininkai : prof. habil. dr. Algirdas Gaigalas, prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė, prof. habil. dr. Vytautas Merkys, habil. dr. Adelė Valeckienė, prof. Ričardas Kazlauskas, doc. dr. Gintautas Zabiela, doc. dr. Genovaitė Dručkutė, dr. Dalia Klajumienė, dr. Elvyda Lazauskaitė, dr. Arūnas Vaicekauskas, dr. Aldona Vasiliauskienė, dr. Klementina Vosylytė ir kt.; muziejininkai bei nemaža dalis kraštotyrininkų.
Monografijos kalbos redaktorė Eugenija Urbonienė, dailininkė Asta Radvenskienė.
Leidinio spaustuvė. Panevėžys: UAB Amalkeros leidyba.