Kupiškis. Naujausi moksliniai lokaliniai tyrimai

Monografija
Vyriausioji redaktorė, sudarytoja Aušra Jonušytė
Kupiškio etnografijos muziejus, 2016. – 1254 p.

Knygos tekstai parašyti dviem kalbom: lietuvių ir anglų. Monografijoje publikuojamas 41 mokslinis straipsnis. Pristatyta kultūros ir kitų visuomeninių organizacijų veikla.

Leidinyje analizuojama Kupiškio geologinis pamatas, augmenija, ichtiologiniai tyrimai, archeologiniai radiniai, istorija, meno kūriniai, architektūra, tautosaka, etninis paveldas, leksika. Dalis straipsnių skiriama įžymiems Kupiškio krašto žmonėms, dariusiems įtaką ne tik Kupiškio, bet ir Lietuvos bei pasaulio kultūriniam ir moksliniam gyvenimui, kaip antai, semiotikos profesorius Algirdas Julius Greimas, Unė Babickaitė, Petras, Vytautas ir Kazys Babickai, Juozas Baltušis ir Henrikas Orakauskas, taip pat kultūros bei kitų įstaigų ir visuomeninių organizacijų veiklai.

Kalbos redaktoriai A. Gasperavičienė, V. Kasparavičienė, anglų kalbos redaktorius, vertėjas A. P. Knabikas, korektorė R. Kašėtienė, viršelio dailininkė O. Liugailienė, principinio maketo dailininkas A. Ladyga, kartografė A. Dubikaltienė, maketuotoja V. Barkauskaitė, kompiuterių ir informacinių sistemų specialistė R. Pilkionienė.

Leidinio spaustuvė. Vilnius: VšĮ Versmės leidykla