LIETUVYBĖ Kazio Šimonio ir kitų XX a. pirmųjų dešimtmečių menininkų kūryboje

Konferencijos medžiaga
Sudarytoja Donata Jutkienė
Kupiškio etnografijos muziejus, 2017 – 78 p.

Leidinį sudaro mokslinės konferencijos pranešimai, kuriuose nagrinėjama ne tik XX a. pirmųjų dešimtmečių lietuvybės aktualumas menininkų kūryboje, bet taip pat ir dailininko Kazio Šimonio kūryba.
Menotyrinkės prof. Giedrės Jankevičiūtės pranešime pažvelgta į tautiškumo problemą XX a. I p. Lietuvos dailėje ir architektūroje, dr. Skirmantės Smilingytės-Žeimienės pranešime iškeltos Gediminaičių stulpų kaip vizualinės tautinės ir pilietinės tapatybės emblemos tarpukariu problematika bei išanalizuotos K. Šimonio fiksuotų lietuviškosios kryždirbystės paminklų ir kitų liaudies meno objektų atspindys dailininko kūryboje. Prof. Rasutė Žukienė paliečia Mikalojaus Konstantino Čiurlionio įtaką K. Šimonio kūrybai, kaip atpažįstamų lietuviškų vaizdinių įtvirtinimą. Dr. Skaidrė Urbonienė aptaria kryždirbystės paveldą Kazio Šimonio kūryboje, kaip dokumentą ir lietuvybės ženklą.

Leidinio spaustuvė. Panevėžys: Amalkeros leidyba.