Mediniai kupiškėnų paminklai

Albumas
Sudarytoja Aušra Jonušytė
Kupiškio etnografijos muziejus, 2005 – 59 p.
Leidinyje pateiktas dr. Alės Počiulpaitės straipsnis Kupiškio kryždirbystės tradicijos ir publikuojamos devyniasdešimt penkios nuotraukos, atspindinčios Kupiškio krašte esančių medinių paminklų (kryžių, koplytstulpių, stogastulpių, koplytėlių) įvairovę. Pateikiamas penkiasdešimt keturių paminklų sąrašas pagal seniūnijas (jų nuotraukos saugomos Kupiškio etnografijos muziejuje)

Leidinio redaktorė Eugenija Urbonienė; vertėjas Giedrius Kašuba.
Leidinio spaustuvė. Vilnius: UAB Vilniaus spauda.