Meilė motinai – audimo raštuose

Knyga-albumas
Sudarytoja Dalia Bernotaitė-Beliauskienė
Kupiškio etnografinis muziejus, 2004 – 204 p.
Leidinys „Meilė motinai – audimo raštuose“ apie skapiškėną neprofesionalų dailininką Pauliną Kaluiną, kuris sukūrė beveik 200 unikalių audimo raštų.

Pagal knygoje pateiktus 195 šešianyčių ir aštuonnyčių raštų piešinius galima išausti 280 raštų. Pratarmę knygai „Meilė motinai – audimo raštuose“ parašė Lietuvos dailės muziejaus liaudies tekstilės rinkinio saugotoja ir tyrinėtoja Dalia Bernotaitė – Beliauskienė, tekstą „Paulino raštai“ – tautosakininkė Gražina Kadžytė, o Kupiškio etnografijos muziejaus specialistė Aušra Jonušytė apžvelgė P. Kaluinos biografiją „Raštų kūrėjas Paulinas Kaluina“. Muziejininkė rašo, – „Ilgus amžius lietuvių tautos materialinei kultūrai didelės įtakos turėjo audėjos ir jų kūryba. Išaustų drobių raštai stebino technikos sudėtingumu ir kruopštumu, formų išdėstymo įvairove. Audinio paskirtis nulemdavo skirtingą jo formą ir savitą raštų kompoziciją“.

Leidinio spaustuvė. Vilnius: UAB Žvaigždžių miestas.