Respublikinė Kazio Šimonio vardo paroda-konkursas. 2020

© Sudarymas Virginija Pakalniškienė, 2020
© Kupiškio etnografijos muziejus, 2020

Išleido ir spausdino UAB „Petro ofsetas“, Naujoji Riovonių g. 25C, 03153 Vilnius

2020-09-17. 70×100/16. Tiražas 100 egz.

Viršelyje – Reginos Mačienės karpinys „Amžinybės šviesa“ ir Kęstučio Preidžiaus „Sudie, tėviške“
Tituliniame puslapyje – K. Šimonio portretas, autorė Valerija Zalenskienė (1979), apskaitos numeris KEM GEK 15619

Nuotraukos iš tautodailininkų asmeninių archyvų ir muziejininkės Jurgitos Malevičiūtės