Seserų Glemžaičių palikimas Lietuvoje

Konferencijos medžiaga
Sudarytoja Aušra Jonušytė
Kupiškio etnografijos muziejus, 2008 – 81 p.
Leidinyje spausdinami seserų Mikalinos, Elvyros ir Stefanijos Glemžaičių palikimo sklaidai ir jų darbų populiarinimui skirtos konferencijos pranešimai.

Konferencijos medžiagos leidinyje sudėti šie pranešimai: Elvyros Glemžaitės-Dulaitienės knygos „Kupiškėnų senovė“ pažintinė išliekamoji vertė (Gražina Kadžytė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), Mikalina Glemžaitė – lietuvių tautinio kostiumo kūrėja (Teresė Jurkuvienė, Kultūros, filosofijos ir meno institutas), M. Glemžaitės palikimas Lietuvos nacionaliniame muziejuje (Živilė Paipulaitė, Lietuvos nacionalinis muziejus), Mirštantys ir atgyjantys tapatumo ženklai. Kupiškėnų drabužiai XIX a. – XX a. I pusė (Irena Regina Merkienė, Lietuvos istorijos institutas).
Leidinio spaustuvė. Vilnius: VPU l-klos sp.