Seserų Glemžaičių rinkinys Kupiškio etnografijos muziejuje: tradiciniai lietuviški drabužiai ir jų priedai. XIX a. – XX a. I pusė

Katalogas
Sudarytoja, tekstų autorė dr. Miglė Lebednykaitė
Kupiškio etnografijos muziejus, 2016. – 314 p.

Kataloge siekiama atidžiau pažvelgti į seserų Stefanijos, Mikalinos, Elvyros Glemžaičių Kupiškio etnografijos muziejui perduotą unikalų XIX a. – XX a. I pusės tradicinių lietuviškų drabužių ir jų priedų rinkinį. Kolekcija pasižymi retais autentiškais drabužių pavyzdžiais iš Aukštaitijos etnografinio regiono (daugiausia eksponatų surinkta iš Kupiškio apylinkių) ir turi istorinę bei kultūrinę vertę. Nedidelė, bet meninėmis ypatybėmis pasižyminti rinkinio dalis – suvalkiečių prijuostės, keli pavieniai eksponatai yra iš Dzūkijos ir Klaipėdos krašto.“

Leidinio recenzentės dr. T. Jurkuvienė, dr. L. Šatavičiūtė – Natalevičienė,
Projekto vadovė G. Zuozienė, kolekcijos atrankos, eksponatų aprašų konsultantė D. Bernotaitė – Bieliauskienė, eksponatų brėžinių autorė D. Tomkuvienė, fotografai R. Anikanovas, A. Lukšėnas, dailininkė R. Janulevičiūtė, kalbos redaktorė D. Žalienė. Vertė E-VERTIMAI – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. Tekstas lietuvių ir anglų kalbomis.
Leidinio spaustuvė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla.