Šimonių seniūnija

Ekspedicijų medžiaga
Sudarytojai Aušra Jonušytė, Violeta Aleknienė, Tomas Sutkaitis
Kupiškio etnografijos muziejus, 2004 – 112
Knygoje pateikiama etnografinės ekspedicijos (2003), kurioje dalyvavo profesorė Irena Regina Merkienė, Kauno VDU studentai, Kupiškio etnografijos muziejaus darbuotojai, Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos jaunieji kraštotyrininkai, apibendrinta medžiaga. Spausdinamos publikacijos apie Šimonių bendruomenę ir jos gyvenimą, etnografinį ansamblį, Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčią, Žolinės atlaidus, senuosius kaimo pastatus, amatus, vaišes, naminį alų ir kt.
Leidinio spaustuvė. Vilnius: UAB Žvaigždžių miestas.