Skapiškis. Senovė ir dabartis

Sudarytoja Aušra Jonušytė

Leidykla versmė, Kupiškio etnografijos muziejus 2019 – 1088 p.

Šioje monografijoje publikuojami 33 straipsniai, kuriuose aprašomas Skapiškio geologinis pamatas, krašto gamtinė aplinka, dirvožemiai, archeologiniai radiniai, istorija, architektūra, meno kūriniai, etninis paveldas ir kt.

Leidinio spaustuvė UAB Standartų spaustuvė