Tėviškė

Katalogas
Sudarytoja Regina Gaškienė
Kupiškio etnografijos muziejus, 2016-41 p.

Dailininkės B. Jacevičiūtės – Jėčiūtės, kilusios iš Šaltenių k., Kupiškio raj. (1919 – 2013 m.) paveikslų katalogas apie tėviškę. Tekstas lietuvių kalba.

Leidinio įžangoje pateikta išsami menininkės biografija, daug nuotraukų iš asmeninio R.Gaškienės archyvo.
Dailininkės B. Jacevičiūtės – Jėčiūtės kilusios iš Šaltenių k., Kupiškio raj. (1919 – 2013 m.) paveikslų katalogas apie tėviškę. Įžangoje pateikta dailininkės biografija. Nusipelniusi meno veikėja, Kupiškio krašto Garbės pilietė, tapytoja ir pedagogė Bronislava Jacevičiūtė-Jėčiūtė, išėjusi puikią prof. Justino Vienožinskio mokyklą, ne vienam menininkui padėjo sėkmingai įžengti į kūrybos pasaulį. Dailininkės kūryba, pasižyminti talento jėga ir didžiule meile savo kraštui, yra išskirtinis reiškinys lietuvių tapyboje.

Leidinio spaustuvė. Vilnius: UAB spausdinto BALTO print.