Uoginių kaimo šviesuolis Adomas Petrauskas ir jo muziejus

Leidinys

Sudarytoja Aušra Jonušytė

Kupiškio etnografijos muziejus, 2019 – 112 p.

Leidinyje publikuojami Skaidrės Urbonienės ir Aušros Jonušytės tekstai.

Dailininkė Giedrė Ringelevičienė, kalbos redaktorius Algirdas Petrulis.

Leidinio spaustuvė. Vilnius: UAB „Petro ofsetas“