Vytautas Palaima meno pasaulyje

Katalogas
Sudarytoja Aušra Jonušytė
Kupiškio etnografijos muziejus, 2011 – 36 p.

Vytautas Palaima meno pasaulyje: 100-ųjų gimimo metinių parodos katalogas. Teksto autorės Aušra Jonušytė, Nijolė Nevčesauskienė. Leidinyje pateikiamos V. Palaimos gyvenimo datos, svarbesnių personalinių ir grupinių parodų bei išleistų katalogų sąrašai, straipsnių apie dailininką bibliografija.

Spausdinamas muziejininkės Aušros Jonušytės straipsnis „Kupiškio žemėje brendusi asmenybė“, kuriame supažindinama su 1911 m. Peterburge gimusio, o nuo 1919 metų Kupiškyje gyvenusio teatro dailininko Vytauto Palaimos biografija, jo ryšiais su Kupiškiu. Menotyrininkės N. Nevčesauskienės straipsnyje „Romatiškasis realizmas Vytauto Palaimos kūryboje“ apžvelgiamas dailininko kūrybos kelias, sukurti tapybos, scenografijos ir kiti kūriniai, dėstytojo darbas su studentais.
Leidinio spaustuvė. Kaunas: UAB INDIGO print.