Adomo Petrausko 105 – ųjų gimimo metinių ir jo įkurto muziejaus 50 – mečio paminėjimo šventė

Programoje: 1989 m. sukurto filmo apie A. Petrauską pristatymas (A. Tušla). Knygos „Uoginių kaimo šviesuolis A. Petrauskas ir jo muziejus” pristatymas (A. Jonušytė). Projekto „Pažintinis – edukacinis etnografijos bei tautosakos paveldo gyvo veiksmo žaidimas naudojant interaktyvų žemėlapį – planą su specialia multimedijos programa „Kas suras Pagranduką”” pristatymas (UAB „MultimediaMark direktorius A. Švėgžda”)