Atminties kelias 1941-2021 m.

2021 m. liepos 30 d. Kupiškio etnografijos muziejuje įvyko renginys „Atminties kelias 1941-2021” holokausto aukų 80-mečiui paminėti. Renginys prasidėjo eitynėmis nuo muziejaus link Kupiškio Laisvamanių kapinių, kuriose vyko aukų pagerbimo ceremonija.

Nužudytų Kupiškio žydų vardus ir pavardes skaitė Povilo Matulionio progimnazijos moksleivės. Vėliau kalbėjo Kupiškio r. savivaldybės meras Dainius Bardauskas, akcentuodamas, kad žmogus gyvas tol, kol yra prisimenamas …

Saulaukėme ir ypatingų svečių: Europos Parlamento narės Rasos Juknevičienės, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ambasadoriaus ypatingiems pavedimams Mariaus  Janukonio, Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadoriaus Lietuvoje Roberto Gilchristo  darbuotojos Linley Wartenberg, Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininko  Genadijaus Kofmano .

Po pagerbimo ceremonijos visi sugryžę į Kupiškio etnografijos muziejų klausėsi storikės A. Jonušytės, kuri pristatė Kupiškio etnografijos muziejaus vykdomas veiklas ir tyrimus Holokausto tema.

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinio režimo nusikaltimams Lietuvoje įvertinti vykdomojo direktoriaus pavaduotoja Ingrida Vilkienė pristatė knygą „Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 m.”, kurios autorius istorikas, dr. A. Bubnys.