Auštaitijos tautodailininkų plenero “Gyvenimo gėlėtos godos” darbų paroda Vabalninke