Auštaitijos tautodailininkų plenero „Gyvenimo gėlėtos godos” darbų paroda Vabalninke