Dėmesio!

Kupiškio etnografijos muziejus siūlo darbą muziejininkui

Pareigybės lygis: A-2

Veiklos sritis: Muziejaus lankytojų aptarnavimas, konsultavimas, ekskursijų ir edukacinių programų bei  renginių, parodų  ruošimas ir jų vedimas, kitos susijusios užduotys.

Darbuotojo funkcijos: rengia ir veda apžvalgines ir temines ekskursijas nuolatinėse ekspozicijose ir parodose; rengia ir veda edukacinius užsiėmimus, organizuoja parodas, veda renginius;  dalyvauja rengiant ir vykdant muziejinės veiklos projektus; aptarnauja ir konsultuoja lankytojus;

Kvalifikaciniai reikalavimai: turėti humanitarinių, socialinių ar vadybos mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą  (anglų ir rusų kalbos būtų privalumas); turėti gerų komunikacinių įgūdžių, gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti  ir organizuoti savo srities veiklą; turėti gerus  darbo kompiuteriu įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Kontaktai: CV ir motyvacinį laišką su žyma „Muziejininkas“ siųsti el. paštu etnografijos.muziejus@gmail.com iki rugpjūčio 31 d.

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.