Diplomato, mokslų daktaro Alfonso Eidinto paskaita