Egidijaus ir Audronės Latėnų kūrybos darbų parodos atidarymas