Eksponatai iš Adomo Petrausko muziejaus fondų: kryžiai ir šventųjų paveikslai