Fotografijų paroda ,,Kaziui Babickui – 120“

Lietuvoje Babickų šeima yra gerai žinoma, tyrinėjama. Ji dažnai prisimenama kaip Lietuvai ir pasauliui davusi žymią aktorę, režisierę Unę Babickaitę-Graičiūnienę ir Lietuvos radijo žurnalistikos pradininką, publicistą, rašytoją, vertėją, diplomatą, kraštotyrininką, keliautoją, dailininką, fotografą Petrą Babicką. Šioje šeimoje augo dar du broliai – Kazys, Lietuvos kariuomenės savanoris, pulkininkas leitenantas, inžinierius elektrotechnikas, ir Vytautas, mokytojas, karininkas.
Šiais metais minime Kazio Babicko 120-ąsias gimimo metines. Kazys Babickas gimė 1901 m. gegužės 7 d. Laukminiškiuose, Kupiškio vls., Panevėžio apskritis. Buvo trečiasis vaikas Jurgio ir Agotos Babickų šeimoje.1919 02 06 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 m. baigė Karo mokyklą, 1925 m. – Aukštuosius karo technikos kursus. Nuo 1919 m. Elektrotechnikos bataliono karininkas. 1926–31 m. Ryšių bataliono mokomosios kuopos vadas. 1932–36 m. dėstė Karo mokykloje. 1937–40 m. Autorinktinės vadas. Už nuopelnus 1928 m. apdovanotas Savanorio ir Nepriklausomybės medaliais, 1934 m. – Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu.
SSRS okupavus Lietuvą 1940 06 25 paleistas į atsargą. Mokytojavo. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. emigravo į JAV.
Parašė knygas ,,Karo ryšiai ir transmisijos“ (1934), ,,Karo mokyklos vidaus tvarkos statutas“ (1935).
Už nuopelnus 1928 m. apdovanotas Savanorio ir Nepriklausomybės medaliais, 1934 m. – Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV. Gyveno Čikagoje, aktyviai dalyvavo lietuvių organizacijų veikloje. Buvo didelis Lietuvos patriotas, emigracijoje nepritapo, iki pat mirties svajojo grįžti į tėvynę. Su žmona Marta Pališaityte išaugino dukrą Gintrą ir sūnų Rytą. Mirė 1968 m. spalio 18 d., palaidotas Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Parodoje eksponuojamos fotografijos iš Babickų šeimos archyvų, Kupiškio etnografijos muziejaus, Maironio lietuvių literatūros muziejaus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus, Vytauto Didžiojo karo muziejaus fondų.

Paroda eksponuojama Laukminiškių kaimo muziejuje nuo 2021 m. gegužės 7 d. iki rugsėjo 30 d.