Giedrės Sudniutės karpinių paroda „Velykos už stiklo“

Popieriniai melsvi paukščiai
giesmę popierinę suokia
popieriniam mano sode,
popierinės upės teka,
šniokščia vilnys popierinės
ir po popierinę jūrą
žuvys popierinės nardo.
Lekia žirgai popieriniai,
rengias ginti popierinę
kalno pilį ir Tėvynę –
žalią – melsvą – popierinę…
Kryžiai popieriniai remia
žydrą tėviškės padangę,
popierinės širdys meilę
skelbia popieriniame pasauly,
kur lyg Vaivos Juostoj mirga
spalvos, raštai įstabiausi,
kur tyli daina vingiuoja,
kur vilnyja, kur bujoja
meilė amžina Tėvynei…

Giedrė Sudniutė gimė 1966 metais kovo mėn. 5 dieną, Utenoje. Šiuo metu Utenos
Dauniškio gimnazijos IT mokytoja – metodininkė. 1987 m. baigė VVPI matematikos fakultetą.
2005 m. baigė KTU Informatikos inžinerijos magistrantūrą. Nuo 1993 m. karpinių darbai
spausdinami rajoniniame „Utenio” laikraštyje. Tautodailės parodose dalyvauja nuo 1996 m., o nuo
1997 m. Lietuvos Tautodailininkų sąjungos narė, nuo 1996 m. Utenos literatų klubo „Verdenė“
narė.

Adomo Petrausko muziejuje, Uoginių amatų centro languose, eksponuojama karpinių
meistrės Giedrės Sudniutės iš popieriaus karpytų margučių paroda. Margučius marginame,
dekupuojame, skutinėjame… Bet galime, pasirinkę tematiką, juos tiesiog iškarpyti. Karpymas –
dalykas rimtas, tai – meno šaka, reikalaujanti labai didelio kruopštumo, tikslumo ir ypač kantrybės.
Įvairiaspalviai popieriniai velykiniai kiaušiniai iškarpyti įvairiausiais raštais ir ornamentais, tad
paliekame šiek tiek paslapties ir kviečiame šią parodą aplankyti bei pasisemti idėjų savo tobulam
Velykų margučiui..!

Paroda eksponuojama Adomo Petrausko muziejuje, Uoginių amatų centro languose
nuo kovo mėn. 23 d. iki balandžio mėn. 30 d.