„Kompleksinių priemonių taikymas socialinę atskirtį patiriančių šeimų integravimui (-si) į bendruomeninį gyvenimą“ (projekto kodas 08.6.1-ESFA-T-927-02-0001).

Kupiškio etnografijos muziejus vykdo projektą „Kompleksinių priemonių taikymas socialinę atskirtį patiriančių šeimų integravimui (-si) į bendruomeninį gyvenimą“ (projekto kodas 08.6.1-ESFA-T-927-02-0001). Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo egentūros ir Kupiškio r. savivaldybės lėšomis.

Projekto tikslas – padidinti Kupiškio miesto gyventojų socialinę integraciją į visuomeninį gyvenimą, naudojant edukacines veiklas.

Šiuo projektu siekiama įgyvendinti kompleksines priemones, užtikrinančias šeimų, patiriančių socialinę atskirtį, integraciją į bendruomeninį gyvenimą, padidinti teikiamų sociakultūrinių paslaugų įvairovę.

Kupiškio etnogtrafijos muziejus bendradarbiaudamas su Kupiškio liaudies meno studijos „Židinys” tautodailininkais nuo liepos 1 d. iki gruodžio 1 d. parengė ir įvykdė 4 edukacijas: vytelių pynimo, akmentašybos, tapybos ir karpinių.