Kupiškėnės tautodailininkės grįžo su apdovanojimais

Kasmet, nuo 2005 m., liaudies meistrai kviečiami dalyvauti Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamame parodoje – konkurse „Aukso vainikas“. Parodomis palaikomos ir populiarinamos tos kūrybos kryptys, kurių šaknys remiasi Lietuvos etninėmis tradicijomis. Tokie kūriniai – tai mūsų šalies aukso fondas, užtikrinantis tolesnį liaudies meno gyvybingumą ir tąsą. Vertinama už geriausius penkerių metų laikotarpiu sukurtus vaizduojamojo (skulptūra, tapyba, grafika, karpiniai), taikomojo (tekstilė, keramika, medžio dirbiniai, kalvystė, juvelyrika, paprotiniai dirbiniai – margučiai, verbos, sodai) meno ir kryždirbystės (kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai, koplytėlės ir kt.) darbus.

Pretendentų atranka vyksta dviem etapais: pirmajame ture geriausi meistrai išrenkami dešimtyje apskričių, o antrajame, respublikiniame, ture trys iš jų – po vieną taikomosios, vaizdinės dailės ir kryždirbystės atstovą – paskelbiami geriausiais metų meistrais ( Lietuvos nacionalinio kultūros centro informacija).

2021 metų spalio 4-29 dienomis Panevėžio regiono „Aukso vainiko“ paroda-konkursas vyko Pasvalio krašto muziejuje. Jame dalyvavo 37 tautodailininkai iš Biržų, Pasvalio, Panevėžio, Anykščių, Kupiškio, Ukmergės, Rokiškio rajonų. Jame dalyvavo keturios Kupiškio tautodailininkės: Violeta Laužikienė ( pintinės juostos), Genia Vaičikauskienė (keramika), Virginija Jurevičienė (skutinėti margučiai), Irena Vapšienė (senovinio pynimo pinti daiktai).

Komisijos, vadovaujamos Lietuvos nacionalinio kultūros centro tautodailės specialistės Astos Valiukevičienės , nuomone taikomosios dailės srityje visas prizines vietas laimėjo kupiškėnės:  III vietąGenia VaičikauskienėII vietą – Virginija Jurevičienė, o I-ąją – Irena Vapšienė.

Irenos Vapšienės darbai keliaus į Molėtus, į respublikinį Aukso vainiko konkursą. Linkime jai didelės sėkmės.