Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos skyriaus Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių piešinių paroda ,,Vasaros spalvos“

Antašavos MDC dailės būrelį „Teptukas“ lanko 22 pradinių klasių mokiniai. Užsiėmimuose jaunieji menininkai mokosi pajusti, pamatyti, spalvomis perteikti savo įspūdžius ir emocijas,  dirbti įvairiomis dailės technikomis.

Įgytas pasitikėjimas savo kūrybinėmis galiomis, gebėjimas pažvelgti į paprastus dalykus kūrėjo akimis ir kruopštus darbas atveria vartus į platesnį kūrybos kelią.

Dailė – vienas iš būdų parodyti mokiniams kaip jie savo kūrybingumu gali padėti pakeisti pasaulį, įgyti socialinės patirties, piešinyje dalintis savo asmeninėmis istorijomis ir kiekvieną kartą kurti su tikslu.

Pradinukai dažnai rengia temines parodėles mokyklos bendruomenei, bibliotekoje, dalyvauja respublikiniuose ir rajoniniuose konkursuose.

Mokslo metų pabaigoje mažieji dailininkai surengė parodėlę ,,Vasaros spalvos“ Parodoje galite pamatyti piešinių,  atliktų įvairiomis technikomis. Kiekvienas darbas – savitas  jaunojo kūrėjo pasaulis, matytas vasaros vaizdas, daiktas arba norimas pamatyti.

Kartu su Antašavos MDC pradinukais pabuvokime sukurtame jų pasaulyje. Gražių įspūdžių!

Būrelio „Teptukas“ vadovė    Birutė Kairienė

Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos skyriaus Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių piešinių paroda ,,Vasaros spalvos“ 2021 07 01 – 2 021 08 31.eksponuojama Laukminiškių kaimo muziejuje Kupiškio r.