Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos skyriaus Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokinių piešinių paroda ,,Spalvingas pasaulis“

Antašavos mokyklos – daugiafunkcį centrą lanko 22 pradinių klasių mokiniai. Jie lanko pradinių klasių mokinių dailės būrelį „Teptukas“.

Vaikų mėgstamiausia veikla yra piešimas. Jie spalva išreiškia savo jausmus, pastebėtą gyvenimišką patirtį, patirtus įspūdžius.

Būrelyje mokiniai išbando įvairias raiškos priemones: piešia tušu, guašu, flomasteriais, plastikinėmis šakutėmis, ausų krapštukais ir kt.

Parodoje jūs matote keliasdešimt vaikų kūrybinių darbelių. Visi jie saviti, spalvingi, atlikti su meile. Piešiniuose žydi gėlės, puikuojasi vaisiai ir daržovės, šoka vėjyje klevo lapai, džiaugiasi mūsų kraštu paukščiai…

Būrelio vadovė    Birutė Kairienė

Paroda eksponuojama Veronikos Šleivytės paveikslų galerijoje nuo 2020-11-03 iki 2021-02-27.