KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS VEIKLŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO NUO 2020 M. GRUODŽIO 9 D.