Kupiškio vaikų lopšelio – darželio ,,Obelėlė” ,, Šermukšniukų“ grupės vaikų piešinių paroda „Vaikystės spalvos “

Mes – mažiukai šermukšniukai,
Ti ti ti ti ta,
Kybom, kabom ant šakelių
Ti ti ti ti ta,
Ne po vieną, ne po du,
O krūvelėje kartu.
Mums čia gera ir smagu
Ti ti ti ti ta,
Turime gerų draugų
Ti ti ti ti ta.
Lipdom, piešiam ir spalvojam
Ti ti ti ti ta,
Ir dainelę šią dainuojam
Ti ti ti ti ta.

(Žodžiai: Daivos Žibaitienės)

Vienas mėgstamiausių vaikų užsiėmimų – piešimas. Grupės užsiėmimuose sudaromos sąlygos vaikui išgyventi laisvų idėjų ir jausmų saviraiškos džiaugsmą kuriant savitą idėjų, formų, spalvų ir linijų pasaulį. Jie mokosi pajusti, pamatyti, spalvomis perteikti savo įspūdžius ir emocijas,  lavina ne tik savo piešimo įgūdžius, bet ir mąstymą, vaizduotę.  Mažieji dailininkai išbando įvairias raiškos priemones. Smalsūs vaikų žvilgsniai stebi viską: gamtą, jos virsmus, gyvūnus, žmones… Įgyjamas pasitikėjimas savo kūrybinėmis galiomis, gebėjimas pažvelgti į paprastus dalykus kūrėjo akimis. Vaikų dėka ir mes suprantame kiek daug gyvenime nepastebime. Kiekvienas darbas – savitas  kūrėjo pasaulis. Jie džiugina spalvų, linijų, formų, dėmių įvairove, paslaptingumu, žaismingumu.

Vaikystė, tai nuostabus laikas, skirtas ne liūdesiui, bet atradimams, įvairiems geriems darbams, prasmingam bendravimui, tobulėjimui. Vaikų meninius gebėjimus plėtoja mokytojos (ikimokyklinio ugdymo) Vitalija Vaitiekūnaitė ir Laura Adomėlė.

Parodoje pamatysite 17 piešinių atliktų įvairiomis technikomis (spalvotais pieštukais, guašu, flomasteriais, mišria technika).

Aplankykite parodą ir gyvenimas nušvis ryškiomis vaikystės spalvomis!

Paroda eksponuojama Veronikos Šleivytės paveikslų galerijoje iki 2022 02 28.