Kviečiame visus kupiškėnus kartu paminėti Kupiškio etnografijos muziejaus jubiliejų