Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinių tyrimų sekcijos XXV mokslinė konferencija „Lietuvos muziejų etnografiniai rinkiniai globalaus pasaulio akivaizdoje“

Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinių tyrimų sekcijos XXV mokslinė konferencija „Lietuvos muziejų etnografiniai rinkiniai globalaus pasaulio akivaizdoje“, vykusi balandžio 28-29 dienomis Lietuvos liaudies buities muziejuje suteikė galimybę susipažinti su Lietuvos muziejuose esančiais rinkiniais, jų tyrinėjimų specifika bei išleistais leidiniais.

Įdomius, vertus dėmesio pranešimus pristatė: Prof. Dr. Hans Piena iš Nyderlandų „Muziejus po atviru dangumi: ar reikėtų rodyti etninius skirtumu?, Rasmus Kask iš Estijos „Estijos muziejus po atviru dangumi“. Malonu buvo išklausyti pirmąją konferencijos dieną vienuolikos lietuvių pranešėjų tyrimų rezultatus bei įžvalgas. Džiugu, kad konferencijoje pranešimą skaitė ir didelio dėmesio sulaukė Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė Aušra Jonušytė bei jos parengtas ir muziejaus išleistas leidinys „Uoginių kaimo šviesuolis Adomas Petrauskas ir muziejus“.

Konferencijos dalyvių kolegialus bendravimas aktyviai vyko ir pertraukų metu. Dr. Elvyda Lazauskaitė Aušrą Jonušytę pakvietė prisidėti prie numatomo rengti leidinio apie akademikę, etnologę habil. dr. Ireną Reginą Merkienę, o dr. Rasa Bertašiūtė, sužinojusi apie tris leidinius, skirtus Kupiškio krašto medinei architektūrai, panoro atvykti į Kupiškio etnografijos muziejų ir peržiūrėti surinktą bei apibendrintą medžiagą.

Visi Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinių tyrimų sekcijos XXV mokslinės konferencijos „Lietuvos muziejų etnografiniai rinkiniai globalaus pasaulio akivaizdoje“ pranešėjų straipsniai bus išspausdinti atskiru leidiniu. Leidyba rūpinsis Palangos gintaro muziejaus rinkinių saugotoja ir tyrinėtoja dr. Sigita Bogužaitė-Talačkienė.

Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinių tyrimų sekcijos XXV mokslinės konferencijos „Lietuvos muziejų etnografiniai rinkiniai globalaus pasaulio akivaizdoje“ pranešėjus ir dalyvius sveikina ir konferenciją atidaro Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorė Gita Šapranauskaitė.
Sveikinimo žodį taria Lietuvos muziejų asociacijos valdybos narys, Valstybinio Kernavės muziejaus direktorius dr. Ramojus Kraujelis.
Prof. Dr. Hans Piena skaito pranešimą „Muziejus po atviru dangumi: ar reikėtų rodyti etninius skirtumu?“.
Konferencijos metu.
Regina Adomaitienė iš Kėdainių krašto muziejaus skaito pranešimą „Kryždirbystė Vidurio Lietuvoje. Vinco Svirskio kryžiai“.
Rasa Žumbakienė iš Lietuvos liaudies buities muziejaus skaito pranešimą „Senųjų Lietuvos sodybų augalų paveldas Lietuvos liaudies buities muziejuje“.
Dr. Elvyda Lazauskaitė iš Lietuvos nacionalinio muziejaus skaito pranešimą „Muziejininkų ir kraštotyrininkų bendradarbiavimas: laiko įžvalgos“.
Vida Rimkuvienė iš Žemaičių muziejaus „Alka“ skaito pranešimą „Jie kūrė Žemaičių „Alkos“ muziejų“.
Aušra Jonušytė iš Kupiškio etnografijos muziejus skaito pranešimą „Uoginių kaimo šviesuolio Adomo Petrausko muziejus“.
Aušra Jonušytė prof. Dr. Hans Piena dovanoja leidinį „Uoginių kaimo šviesuolis Adomas Petrauskas ir jo muziejus“
Aušra Jonušytė ant savo parengto ir Kupiškio etnografijos muziejaus išleisto leidinio „Uoginių kaimo šviesuolis Adomas Petrauskas ir jo muziejus“ pasirašo Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinių tyrimų sekcijos valdybos narei dr. Aistei Lazauskienei iš Lietuvos liaudies buities muziejaus.
Konferencijos pertraukos metu prof. Dr. Hans Piena iš Nyderlandų su Aušros Jonušytės parengtu ir Kupiškio etnografijos muziejaus išleistu leidiniu „Uoginių kaimo šviesuolis Adomas Petrauskas ir jo muziejus“.
Rasmus Kask iš Estijos džiaugiasi padovanotu leidiniu „Uoginių kaimo šviesuolis Adomas Petrauskas ir jo muziejus“.
Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinių tyrimų sekcijos XXV mokslinės konferencijos „Lietuvos muziejų etnografiniai rinkiniai globalaus pasaulio akivaizdoje“ pranešėjai ir dalyviai Lietuvos liaudies buities muziejuje prie Aristavėlės dvaro.
Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinių tyrimų sekcijos XXV mokslinės konferencijos pranešėjams ir dalyviams iškeptas tortas.
Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinių tyrimų sekcijos XXV mokslinės konferencijos organizatorės pjauna tortą.
Lietuvos liaudies buities muziejaus dūminėje pirkioje mokslinės konferencijos pranešėjai ir dalyviai vaišinami kiaušiniene.
Lietuvos liaudies buities muziejaus muzikantai svečius pasitinka prie namo atvežto iš Kupiškio rajono Mičiūnų kaimo.
Aušra Jonušytė kartu su muzikantais džiaugiasi stovėdama namo iš Kupiškio rajono Mičiūnų kaimo gonkeliuose.
Vakaronės dalyviai prie klėties atvežtos iš Kupiškio rajono Mičiūnų kaimo.
Ekspozicijos fragmentas.