Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinių tyrimų sekcijos XXV mokslinė konferencija „Lietuvos muziejų etnografiniai rinkiniai globalaus pasaulio akivaizdoje“

Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinių tyrimų sekcijos XXV mokslinė konferencija „Lietuvos muziejų etnografiniai rinkiniai globalaus pasaulio akivaizdoje“, vykusi balandžio 28-29 dienomis Lietuvos liaudies buities muziejuje suteikė galimybę susipažinti su Lietuvos muziejuose esančiais rinkiniais, jų tyrinėjimų specifika bei išleistais leidiniais.

Įdomius, vertus dėmesio pranešimus pristatė: Prof. Dr. Hans Piena iš Nyderlandų „Muziejus po atviru dangumi: ar reikėtų rodyti etninius skirtumu?, Rasmus Kask iš Estijos „Estijos muziejus po atviru dangumi“. Malonu buvo išklausyti pirmąją konferencijos dieną vienuolikos lietuvių pranešėjų tyrimų rezultatus bei įžvalgas. Džiugu, kad konferencijoje pranešimą skaitė ir didelio dėmesio sulaukė Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė Aušra Jonušytė bei jos parengtas ir muziejaus išleistas leidinys „Uoginių kaimo šviesuolis Adomas Petrauskas ir muziejus“.

Konferencijos dalyvių kolegialus bendravimas aktyviai vyko ir pertraukų metu. Dr. Elvyda Lazauskaitė Aušrą Jonušytę pakvietė prisidėti prie numatomo rengti leidinio apie akademikę, etnologę habil. dr. Ireną Reginą Merkienę, o dr. Rasa Bertašiūtė, sužinojusi apie tris leidinius, skirtus Kupiškio krašto medinei architektūrai, panoro atvykti į Kupiškio etnografijos muziejų ir peržiūrėti surinktą bei apibendrintą medžiagą.

Visi Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinių tyrimų sekcijos XXV mokslinės konferencijos „Lietuvos muziejų etnografiniai rinkiniai globalaus pasaulio akivaizdoje“ pranešėjų straipsniai bus išspausdinti atskiru leidiniu. Leidyba rūpinsis Palangos gintaro muziejaus rinkinių saugotoja ir tyrinėtoja dr. Sigita Bogužaitė-Talačkienė.