„Lyderystė mokymui (si) – dėmesys mokyklos kaitai ir pažangai“

Kupiškio meno mokykla gruodžio 2 d. Kupiškio etnografijos muziejuje pristatė respublikinį metodinį-edukacinį seminarą vadovams, jų pavaduotojams ir mokytojams „Lyderystė mokymui (si) – dėmesys mokyklos kaitai ir pažangai“. Kupiškio meno mokyklos direktorė D. Šakickienė kalbėjo apie kultūrinę-edukacinę programą „Socialinė partnerystė mokyklos kultūroje“. Muziejaus direktorė J.Jurėnienė pakvietė renginio viešnias į muziejaus ekspozicijų sales, o muziejininkė G.Jakubkaitė pristatė E.Ivanausko parodą „Pašnekesiai su Vincu Firinausku“.

Muziejus džiaugiasi kolegialiu bendradarbiavimu su Kupiškio meno mokyklos bendruomene ir tikisi daug gražių ir prasmingų bendrystės projektų, apjungiančių ir kaimyninių rajonų meno ir kultūros įstaigas.