Mokslinės monografijos pristatymas, skirtas lietuvių kalbos dienoms paminėti