Paroda – konferencija. Skirta prof. Povilo Matulionio sudaryto reljefo modelio 100 – osioms metinėms paminėti.

Pirmuoju Lietuvos reljefo modelio sudarytoju laikomas prof. Povilas Matulionis (1860–1932).
P. Matulionis po Pirmojo pasaulinio karo 1918 m. sugrįžo į Lietuvą iš Smolensko ir iki 1921 m.
vadovavo miškotvarkos darbams bei Lietuvos miškų departamentui. Kai buvo sudaromas modelis,
dirbo dėstytoju Dotnuvos žemės ūkio technikume ir Kauno Vytauto Didžiojo universitete, o 1924 m.
tapo pirmuoju Žemės ūkio akademijos rektoriumi. Jo sudarytas reljefo modelis ,,Lietuvių ir latvių
žemė“ 1922 m. Smolenske „Vilijos“ fabrike buvo išlietas iš gipso. Reljefo modelio dydis 45×49 cm
ir apima lietuvių ir latvių istorines žemes ir jų pakraščius. Reljefo modelio horizontalusis mastelis –
1:1 260 000, vertikalusis – 1:10 000. Autoriaus parengtoje knygelėje ,,Lietuvių ir latvių žemė“
nurodomos modelio dienovidinių nuo Grinvičo ir lygiagrečių geografinės koordinatės. Modelyje jos
išbrėžtos ir reikšmės pažymėtos kas 1 laipsnį. Pagrindinis šaltinis reljefo modelio sudarymui buvo
1918– 1920 m. parengtas ,,Kalnuotumo ir nuotakumo Lietuvos ir jos pakraščių žemėlapis su
žymesnėmis apgyvendintomis vietovėmis“, M 1:630 000 (sudarytojas P. Matulionis).
Parodoje, be šių unikalių kartografinių kurinių pamatysite ir kitus prof. P. Matulionio išleistus
žemėlapius. Galėsite susipažinti su P. Matulionio gimtinės apylinkėmis, to laikmečio išleistuose
žemėlapiuose.
Kauno kolegija ir Lietuvos kartografų draugija parodos lankytojams dovanoja 100 Lietuvos
žemėlapių. Gražių ir įspūdingų akimirkų parodoje.