Pavasarinė kūrybinė akcija „Numargink paukštelius Velykų medžiui“

Kupiškio etnografijos muziejus tęsdamas draugystę su Kupiškio krašto vaikų lopšeliais-darželiais juos pakvietė kovo 21-ąją į pavasarinę kūrybinę akciją „Numargink paukštelius Velykų medžiui“.

Akcijos tikslas – susiburti muziejaus ir lopšelių-darželių bendrystei ir smagiai bei spalvingai pasitikti gražiausią pavasario šventę.

Akcijoje dalyvauja Kupiškio vaikų lopšeliai-darželiai „Obelėlė“, „Saulutė“, Subačiaus vaikų lopšelio-darželio ir Kupiškio mokyklos „Varpelis“ ikimokyklinio ugdymo grupės.

Linkime vaikams didžiulės kūrybinės sėkmės ir lauksime parskrendant paukštelių, kurie nutūps į velykinį medį.