Pristatome naują edukaciją „Senovė + inovacija“

Kupiškio etnografijos muziejus įgyvendino projektą „Senovė + inovacija“.

Pagrindiniai projekto rėmėjai – Lietuvos kultūros taryba ir Kupiškio rajono savivaldybė.

Projekto tikslas – inovatyviųjų technologijų pritaikymas Kupiškio etnografijos
muziejaus ekspozicijos salėse, edukacinėje klasėje, užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę, kultūros
vertybių prieinamumą ir sklaidą.

Projekto lėšomis įsigytas interaktyviųjų lėkščių „Hopspots“ komplektas, įgarsinimo
sistema, organizuoti mokymai „Interaktyviosios lėkštės Hopspots“ ir seminaras „Senovė kitaip“,
edukacinių programų ir žaidimų kūrimas bei diegimas bei jų kodavimas į programinę įrangą.
Trijose Kupiškio etnografijos muziejaus ekspozicijos salėse sukurtos ir įgarsintos keturios teminės
interaktyvios programos „Tautosaka žaidžiant ir kuriant“, „Kupiškėniškų žodžių šėlionė“, „Senųjų
ir naujųjų garsų darna“, „Spalvos tautiniuose drabužiuose“. Šios programos išsiskaido į žaidimus,
edukacinius užsiėmimus, užduotis. Žaidimas „Mįslių ir eksponatų draugystė“ sieja visų trijų
ekspozicijų eksponatus, jį bus galima žaisti tiek edukacinėje klasėje, tiek ir ekspozicijų salėje.
Pirmojoje ir antrojoje ekspozicijų salėse veiks interaktyvus užsiėmimas, skirtas pristatyti
eksponatus, susijusius su linų apdirbimu. Sukurtos edukacinės veiklos atliepia skirtingų amžiaus
tarpsnių poreikius ir gebėjimus: edukacinėje klasėje jaunimui bus galima kurti / atpažinti / mokytis
mūsų krašto ar kitų šalių muzikinio paveldo pavyzdžių, o mažiausiems lankytojams skirti žaismingi
užsiėmimai „Paukščiukų balsai“, „Surask poras“, „Sekos žaidimas“. Vaikams ir suaugusiesiems
ugdant kupiškėnų patarmės įgūdžius (žaidybine forma bus supažindinami su patarmės leksikos
pavyzdžiais, girdimi tarminių pavyzdžių įrašai leis įsigilinti į fonetikos ir akcentologijos ypatumus)
bus stiprinamas regioninis identitetas.

Inovatyviųjų technologijų teikiama galimybė neribotai kelti užduotis, žaidimus,
programas ir pan. į inovatyviąsias lėkštes „Hopspots“ padės kurti kokybiškas ir inovatyvias
paslaugas daugelį metų, nes įgalins patraukliau ir įdomiau vesti edukacijas, ekskursijas, susitikimus,
tokiu būdu pritraukiant į Kupiškio etnografijos muziejų vis daugiau lankytojų. Šios technologijos
įgalins Muziejuje priimti ir edukuoti vaikus su specialiaisiais poreikiais. Be to, „Interaktyviosios
lėkštės Hopspots“ yra mobilios, todėl muziejininkai galės pristatyti savo veiklas ir / ar vesti
edukacijas ne tik muziejuje, bet ir darželiuose, mokyklose ar miesto renginiuose. Naudodami šias
technologijas, jaunimas mokysis bendrauti ir bendradarbiauti, integruoti gimtosios kalbos (tarmės),
muzikos, istorijos, dailės žinias į neformalaus ugdymo procesą. Taigi, pasitelkus šiuos inovatyvius
metodus, bus užtikrintas kultūros vertybių prieinamumas ir sklaida.