Prof. dr. Fomenininko Remigijaus Venckaus personalinė fotografijų paroda: Fotografijos fragmentai

Dr. Remigijus Venckus yra Vilnius Tech (Vilniaus Gedimino technikos universiteto) profesorius, žinomas ne tik medijų kultūros ir meno tyrinėjimų srityje, bet ir aktyviai kuriantis eksperimentinį fotografijų meną.

Menininko eksperimentinė fotografija Kupiškyje eksponuojama pirmą kartą. Parodoje eksponuojamos nuotraukos, kurtos daugiau nei penkioliką metų. Prof. dr. Remigijaus Venckaus fotografijos kūryba primena ištisą kelionę pačiais keisčiausiai vidinės patirties kraštovaizdžiais. Detaliai suplanuotuose maršrutuose visada centrine kūrybos tema lieka atminties, vietos ir laiko santykis. Parodos autorius teigia: „Kūryboje gausu potemių, kurias provokuoja gyvenimas, vizualinės kultūros posūkiai, technologijų tobulėjimas, komunikacijos fonas ir nuolatinė savianalizė. Atmintis yra labiausiai susijusi su savianalizės gestu. Esu įsitikinęs, kad tikro menininko kūryba yra pirmiausia nukreipta į jį patį. Tai nuolatinis nuosavų žaizdų draskymas, stebėjimas reakcijų į savąjį aš, dialogas su savo jausmais ir protu, kuris nenutyla net poilsio akimirkomis. […] Vienijant laiką ir erdvę po atminties skraiste, mano kūriniai gali būti traktuojami kaip intuityvūs vietos apmąstymai, laiko slinkties patyrimai, gyvybės ir mirties nuojautos, net prisiminimų fragmentai apie artimus žmones. Esu girdėjęs atsiliepimų, kad žvelgiant į mano fotografijas susidaro įspūdis, jog fotografuoju dienoraštį, bet nerašau teksto. […] Kelių sekundžių žvilgsnis aprėpia daugiau detalių, nei gali perteikti pastraipa, užrašyta popieriuje”.

Apie paskaitą

Gausiai fotografijomis iliustruotoje autorinėje paskaitoje supažindinama su fotografijos kūrybos kryptimi, paaiškinama kodėl, kaip ir ką kuria prof. dr. R. Venckus, apibrėžiama ką jo drąsūs fotografijos ir kompiuterinės technikos eksperimentai turi bendro su kalbos vartojimu ir jos suvokimu, kokios vyrauja šiuolaikinės eksperimentinės fotografijos tendencijos, ko siekia menininkai eksperimentuodami technika ir estetiniais sprendimais.

Dalindamasis patirtimi prof. dr. R. Venckus nuolatos tiria medijas, revizuoja fotografijos, eksperimentinių videofilmų, literatūros ir kalbos ribas. Jis tarytum vykdo permanentinį kalbos išradimą. Atidžiai stebėdamas meno pasaulio naujoves, gilindamasis į technologijas ir taikydamas skirtingas raiškos priemones, kūrėjas akivaizdžiai propaguoja post-fotografijos tendencijas ir savo praktine veikla dalyvauja vaizdiniame posūkyje.

Ši autorinė paskaita yra skirta visiems besidomintiems šiuolaikine audiovizualine kultūra, kuriantiems fotografijos meną, užsiimantiems meno ir kultūros tyrimais, kuruojantiems fotografijos renginius kultūros darbuotojams, meno kūrėjams, kolekcionieriams ir rėmėjams, eksperimentuojančiam jaunimui, dėstantiems apie audiovizualinę kultūrą.

Plačiau apie menininką: www.venckus.eu