Reginos Baltrūnienės kūrybos darbų paroda „Būties niuansai“

Gimiau po Avino ženklu 1952 metais Krasnavos vienkiemyje. Kieme jau bėgiojo du vyresni broliai. Mūsų tėviškė prie pat Kupos, už Atodūsių tilto kairėj pusėj.

1970 m. baigiau Kupiškio Vlado Rekašiaus vidurinę mokyklą. Jau mokykloj draugavau su sportu, todėl pasirinkau studijas Kauno kūno kultūros institute (1970 – 1974). Pagrindinė specialybė – slidinėjimas. Turiu apie 30 medalių bei žetonų.

Baigusi studijas 1974 m. pagal paskyrimą išvykau dirbti į Zarasų sporto mokyklą slidinėjimo trenere. 1975 metais buvau paskirta šios mokyklos direktore. 1978 metais grįžau į Kupiškį, sukūriau šeimą. Drauge su vyru Algirdu užauginom du sūnus: Irmantą ir Aurimą. Dirbau kūno kultūros mokytoja Vl. Rekašiaus  vidurinėje mokykloje ir rajono švietimo skyriuje inspektore. O 1986 – 2012 m. Kupiškio Povilo Matulionio vidurinėje mokykloje kūno kultūros mokytoja. Už gerą pedagoginį darbą buvau apdovanota rajono savivaldybės, Kultūros ir švietimo skyriaus, mokyklos vadovų padėkos raštais.

Laisvalaikį skiriu kūrybai, rašau eilėraščius. Kaip pati sakau: „gal kai kam atrodo, kad mano pasirinkta specialybė nesiderina su poezija, bet aš galiu teigti, kad ir sporte yra poezijos“. Mano jaunystės ir vėlyvesni eilėraščiai sugulė į knygelę „Atradimai ir praradimai“, 77 trioletai į knygelę „Laukti krintančios žvaigždės“, išleistas sonetų vainikas „Ilgesys“, o knygelėje „Perlinė rudenio šviesa“ – eilėraščiai, sonetai, trioletai. 2014 metais išleista eilėraščių knyga „Kol supasi dienos“, 2017 m. – knyga „Jausmų pasjansas“, 2020 m. – eil. knyga „Dienų supynėse“, 2022 m. dar viena eil. knyga „Akimirkos“. Esu Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė ir įvairių poezijos švenčių dalyvė, prizininkė.

Išėjusi į užtarnautą poilsį, jau nuo 2013 metų aktyviai įsijungiau į Kupiškio trečiojo amžiaus universiteto veiklą. Dalyvauju meninės saviraiškos, literatūros ir poezijos bei turizmo fakultetų užsiėmimuose.  Esu „prielipas“ prie rajono tautodailininkų. Mano meno darbeliai buvo eksponuoti Kupiškio etnografijos muziejuje (2019, 2020 m.), bei Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Patinka simegrafijos darbeliai, tapyba, išbandžiau karpinių meną, kuriu pavekslėlius ir iš įvairių sudžiovintų augalėlių.

Esu Kupiškio NVO koalicijos narė, nes vadovauju Kupiškio rajono literatų klubui „Lėvens balsai“ – jo pirmininkė. Dainuoju Kupiškio kultūros centro „Bočiai“ chore, giedu Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios chore.

Regina Janulionytė Baltrūnienė

 

Paroda eksponuojama Laukminiškių kaimo muziejuje  nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 31d.