Sertifikuoto tradicinių amatų meistro Albino Šileikos personalinė prieverpsčių paroda „Prakalbintas medis“

Gimiau 1973 m. sausio 17 dieną Vilniuje. Esu visiškas našlaitis – tėvų neturiu, išsilavinimas – profesinis, šiuo metu gyvenu Utenoje, kurioje sukūriau šeimą, auginu sūnų ir dukrą, dirbu Utenos apskrities vyriausiajame policijos komisariate – policininku.
Iki 1980 m. lankiau Šiaulių ikimokyklinio amžiaus darželį (vaikų globos namai), 1980 – 1988 m. mokiausi Prienų r., Jiezno internatinėje mokykloje (vaikų globos namai), nuo 10 metų pradėjau mokytis drožybos amato iš tuometinio mokytojo, kuris pastebėjęs imlų vaiką stūmė eiti į priekį ir sakydavo: „Tik nuo mūsų visų indėlio į kultūrą priklauso svarba išlaikant Lietuviškąsias tradicijas, papročius, autentiškumą“.
1988 – 1989 m. mokiausi Vilniaus internatinėje mokykloje (vaikų globos namai), 1989 m. Vilniaus „Ąžuolo“ fabrike įgijau IV staliaus specialybę. 1989 – 1992 m. mokiausi Prienų r., Balbieriškio Žemės ūkio mokykloje, įgijau žemės ūkio mašinų technologo specialybę. 1992 – 1993 m. tarnavau Lietuvos kariuomenėje – pasienyje, 1993 – 1994 m. dirbau Utenoje, „Saulės gimnazijoje“ staliumi ir elektriku. 1994 m. įstojau į tuometinę Vilniaus Policijos Akademiją, po studijų įsidarbinau Utenos policijos komisariate, kur šiuo metu dirbu jau 20 metų.
Esu Utenos rajono tautodailininkas, klubas „Svirnas“ narys. 2016-03-18 Lietuvos žemės ūkio ministerija mano medžio drožinius prieverpstes ir rankšluostines sertifikavo Lietuvos tautiniu paveldu. 2016-06-01 Lietuvos žemės ūkio ministerija pripažino tradicinių amatų meistru.
Dalyvauju organizuojamose parodose visoje Lietuvoje su prieverpstėmis ir rankšluostinėmis, taip pat vedu ir edukacinius užsiėmimus. Šiais laikais, kai baigia išnykti verpimo rateliai, prieverpstes naudoja interjero pagyvinimui, nes yra sakoma: „Pas ką namuose kabo prieverpstė – namams nešą laimę, darną, turtus…“