Sertifikuotų tradicinių amatų meistrų, tautodailininkų Irenos Onos Vilienės ir Gvido Vilio tautinių juostų paroda

Gvidas Vilys

Gimė 1971 m. birželio 17 d. Panevėžio mieste. Nuo 1990 iki 2000 m. studijavo Lietuvos muzikos akademijoje. Etnomuzikologas, humanitarinių mokslų (menotyra) daktaras.
Tautodailininkų sąjungos (tuo metu Liaudies meno draugija) veikloje dalyvauja nuo 1987 metų. Darbai nuolat eksponuojami zoninėse, respublikinėse, tarptautinėse tautodailės parodose. Dalyvavo respublikiniuose 1978, 1983, 1987 metų „Audėjų dienų“ renginiuose Panevėžyje. 1989 metais darbai eksponuoti tarptautinėse liaudies meno parodose Bulgarijoje ir Mongolijoje. 1999 metais meistro darbų įsigijo Lietuvos nacionalinis muziejus, keletą darbų yra įsigijęs Panevėžio kraštotyros muziejus. Dalyvavo 2003 metais rengiant „Tautinio kostiumo kolekciją“ (rengėjas Lietuvos liaudies kultūros centras). 2005 metais už pintinių juostų kolekciją buvo suteikta Respublikinio tautodailininkų konkurso „Aukso vainikas“ regioninio turo III vieta, 2010 m. – II vieta, 2014 m. – III vieta.
Nuo 1987 m. dalyvavo virš 50 kraštotyrinių, etnokultūrinių, etnomuzikinių, kompleksinių ir etnoinstrumentologinių ekspedicijų visoje Lietuvoje. Nuo 1992 m. dalyvavo 6 tarptautinėse mokslinėse konferencijose Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Omahoje (JAV), Maskvoje (Rusija). Skaityta apie 30 viešųjų paskaitų, seminarų Vilniuje, Panevėžyje, Kaune, Ukmergėje, Pasvalyje, Kelmėje, Šiauliuose ir kt.
Nuo 1988 m. yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys, 2005 m. spalio 25 dienos LR kultūros ministro įsakymu Nr. JV-452 Gvidui Viliui suteiktas Meno kūrėjo statusas. LR žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 9 d. suteiktas Tautinio paveldo produktų sertifikatas, o 2010 m. gegužės 26 d. – Tradicinių amatų meistro pažymėjimas.

Irena Ona Vilienė

Gimė 1941 metais Panevėžio rajono Nocėgalos kaime. Lietuvos tautodailinkų sąjungos narė nuo 1970 m. Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos narė nuo 2005 m. Sertifikuotų tautinio paveldo produktų amatininkė nuo 2010 m.
Tūkstančiai meno kūrėjos austų, pintų, vytų, kaišytų tautinių juostų ir kilimų pasklidę po visą Lietuvą. Irenos Onos Vilienės darbai eksponuoti daugiau nei 80 skirtingo masto parodų – respublikinėse, zoninėse, įvairių miestų ir rajonų renginiuose, užsienio galerijose ir kt. Kūrėjos darbai apdovanoti garbės raštais ir diplomais. Jos kūrinių yra įsigijęs Lietuvos nacionalinis muziejus, Panevėžio kraštotyros muziejus, Kupiškio etnografijos muziejus. Audėjos amatą Irena Ona Vilienė demonstruoja Upytės tradicinių amatų centre, Dainų švenčių, folkloro festivalių ir kitų renginių metu.
Menininkė yra prisidėjusi kuriant tautinius kostiumus Panevėžio dainų ir šokių ansambliams: „Ekranas“, „Grandinėlė“, „Pynimėlis“ ir kt. Parengusi personalinę parodą „Juostos“ sukūrė edukacinę programą „Audimo raštų kalba“.
Vaikystėje lankydama dailiųjų amatų studijas išmoko pinti ir austi juostas. Dirbdama Panevėžio suvenyrų gamybos įmonėje „Tulpė“ gilinosi į liaudies meno tradicijas, amatus, sumaniai panaudojo sudėtingų tekstilės kūrinių audimo techniką. Vėliau pradėjusi dirbti „Ekrano“ gamykloje aktyviai įsijungė į meno saviveiklą, o meno kolektyvams prireikus koncertinės aprangos pynė ir audė juostas, diržus, mezgė šokėjams vyžas iš storo lininio špagato.
Irenos Onos Vilienės darbai išsiskiria tradicijų tęstinumu, augalinių ornamentų improvizacijomis, natūralių spalvinių kompozicijų koloristika.
Paroda eksponuojama nuo 2020-07-03 iki 2020-08-31 d. Uoginių amatų centre